ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

  

 

   

 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 ก.ค. 54

09.30-11.00 น อาราธนาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "วิถีพระพุทธเจ้า วิถีพระภิกษุสงฆ์" ณ มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนศาลายา-นครไชยศรี อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

Share