ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

  

 

   

 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 ก.ค.54

08.00-16.00 น.ประชุมเสวนาเรื่อง "การาเตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตไทนในศตวรรษที่ 21"  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการร์เด้น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร   (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โทร. 02 610-5374,02 610-5453)

Share