แผนที่ภายใน มมร

 

ติดต่อMBU

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000

 

 

เบอร์โทรภายใน

 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสมาคมฯ (ATBU)

 

ATBU'S INFORMATION IN THAI AND ENGLISH VERSION

 

 

Thai version

1.

Application form for a Chairman of ATBU in Thai and English

2.

Application form for a member of ATBU in Thai and English

3.

ATBU'S card for additional member in Thai

4.

ATBU'S card for honorary member in Thai

5.

ATBU'S card for obsover in Thai.doc

6.

ATBU'S card for officer in Thai.doc

7.

ATBU'S card for ordinary member in Thai

8.

ATBU'S card for partner in Thai

9.

ATBU'S card for volunteer in Thai
10.
ATBU'S card for worker in Thai
11.
ATBU'S card in Thai
12.
ATBU'S card in Thai and English
13.
ATBU'S Constitution in Thai
14.
ATBU'S Regulation in Thai
15.
Letter to invite to be a member of ATBU in Thai
16.
Notice application for a member of ATBU in Thai

 

English version

1.

Application form for a Chairman of ATBU in Thai and English

2.

Application form for a member of ATBU in Thai and English

3.

ATBU'S card for additional member in English

4.

ATBU'S card for honorary member in English

5.

ATBU'S card for obsover in English

6.

ATBU'S card for officer in English

7.

ATBU'S card for ordinary member in English

8.

ATBU'S card for partner in English

9.

ATBU'S card for volunteer in English
10.
ATBU'S card for worker in English
11.
ATBU'S card in English
12.
ATBU'S card in Thai and English
13.
ATBU'S card in Thai
14.
ATBU'S Constitution in Egnlish
15.
ATBU'S Regulation in Egnlish
16.
Letter to invite to be a membe of ATBU in English
17.
Notice application for a member of ATBU in English

 

ติดต่อเรา

 

555555555555555555

 

{ BreezingForms : formname [, page, border, urlparams, suffix ] }

555555555555555555