ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๒๕๖๑ (ระบบโควต้า)

        
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ระบบโควต้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวน ๘๒ รูป/คน
 
 
 
 
mbu
11/05/61
 
Share