Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฏิทินการสอนชดเชยวันธรรมสวนะ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย jetsada 160
ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 623
กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย jetsada 901
มมร จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย Chaiyaphol 541
มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 520
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย jetsada 1175
อธิการบดีนำคณะผู้บริหารเข้าถวายสักการะพระเถระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ เขียนโดย Chaiyaphol 836
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Chaiyaphol 297
มมร จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด"การขับเคลื่อนพลังบวร สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน" เขียนโดย Chaiyaphol 1589
มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและพุทธบริษัท จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย jetsada 494