มมร จัดกิจกรรมครบรอบ ๓๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย รำลึกถึงคุณูปการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

      บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม "ครบรอบ ๓๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของคณาจารย์ที่มีบทบาทในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสถาบัน  ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งทางศาสนา การสัมมนาวิชาการ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลและแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี รวมไปถึงกิจกรรมการแสดงนาฎลีลา เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของนักศึกษา

      โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศิษย์ดีเด่น อีกทั้งยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายของรัฐ : บทบาทบัณฑิตวิทยาลัย มมร "  โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการเสวนาวิชาการเรื่อง "คุณูปการบัณฑิตวิทยาลัย มมร ต่อสังคม"  โดยศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

      ในส่วนของการจัดงานวันที่ ๒๖ ธันวาคมนั้น เป็นกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ๓๐ ปีบัณฑิตวิทยาลัย มมร ชิงถ้วยรางวัลของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "บัณฑิตวิทยาลัย มมร เกมส์" ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก

 

MBUNEWS

29/12/60

Share