อธิการบดี มมร ถวายการต้อนรับ รองสมเด็จพระสังฆราช สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

      (๘ ม.ค.๒๕๖๑) - พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ มมร ได้ถวายการต้อนรับ Most Ven.Tilokananda Mahathero รองสมเด็จพระสังฆราช สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประธานองค์กรพุทธศาสนา Parbatya Bhikkhu Sangha, Bangladesh ณ อาคารธรรมสถาน สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ในโอกาสที่ Most Ven.Tilokananda Mahathero รองสมเด็จพระสังฆราช สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น วัดไทย โบราณสถานต่างๆ และสถานศึกษา ภายในประเทศไทย

MBUNEWS

08/01/61

Share