สมาคมศิษย์เก่า มมร จัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาลอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมาคิมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาลอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ (พระศรีวิสุทธิญาณ สุชีพ สุชีโวภิกฺขุ) อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ลำดับที่ ๑
 
 
 
            ในช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์) หลังจากนั้น ปาฐกถาเรื่อง "บทบาทของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในการส่งเสริมเยาวชนและองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก" โดย นายอนุรุธ ว่องวานิช อดีตประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 
            ส่วนช่วงบ่าย ได้มีการเสวนาวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น พระธรรมกิตติเมธี พระราชญาณกวี เป็นต้น เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และในเวลา ๑๗.๐๐ น. พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานประกอบพิธีเปิด ที่ประดิษฐานชั่วคราว รูปเหมือน อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ณ ชั้นล่างอาคารหอประชุม และชมนิทรรศการประวัติและผลงาน อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ เสร็จแล้วได้เดินทางมายังห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ดร.ธีรพงศ์ สุขเมือง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายรายงาน ประธานกล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ แล้วกล่าวปิดงาน 
 
 
พระพรหมเมธี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
  
 
 
MBU
27/02/61
Share