เชิญร่วมงาน University XPO มหกรรมอุดมศึกษา อุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

unixpo
เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน มหกรรมอุดมศึกษา "อุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"
Universities, the driver of Thailand หรือ “University XPO” จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายถึง 10 โซน และงานประชุมวิชาการที่จะได้พบกับการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศที่จะมาในหัวข้อที่น่าสนใจ  เช่น
 
 

การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”  โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการ่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
การบรรยายในหัวข้อ "การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลงานเด่นๆจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมถึง 50 ผลงาน และกิจกรรมการบรรยายอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ  ฟรีตลอดงาน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน รอบประชาชนทั่วไปในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 3 - 4 มีนาคม 2561
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและดูตารางเวลากิจกรรมได้ที่ http://unixpo.cupt.net 
ลงทะเบียน รายบุคคล http://unixpo.cupt.net/registration/app/personal
ลงทะเบียน หมู่คณะ http://unixpo.cupt.net/registration/app/group
Share