เทปบันทึกรายการพิเศษ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย" ปีที่ ๒ ทาง NBT

เทปบันทึกรายการ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย" ปีที่ ๒ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันมาฆบูชา) จัดงานโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมีพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธาน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีกิจกรรม การเจริญพระพุทธมนต์ สาธยายบทโอวาทปาติโมกข์โดย พระภิกษุ สามเณร กว่า ๑,๒๕๐ รูป การเสวนาธรรมโดยผู้บริหาร มมร (พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และนักพูดผู้มีชื่อเสียง (อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์) ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล

Share