พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

          เช้าวันนี้ (๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  เป็นประธานเปิด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อสืบสานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมี  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร และนักเรียน พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

Share