'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา

        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑

 

ที่มา : Facebook  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม Wat Rajabopit

และ www.thaipost.net

 

Share