มมร จัดกิจกรรม "สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์"

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์" อุทิศถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธิ และมีผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share