ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดกีฬาสีสัมพันธ์ ( ต่อต้านยาเสพติด ) ครั้งที่ 5 “ มมร เกมส์ ”

      ๒๕/๐๑/๒๕๖๒- พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี มมร (ต่อต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักศึกษา รู้กฏกติกา และระเบียบการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษา รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

      การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย สี ๔ สี คือ สีขาว สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง โดยมีนักศึกษาเป็นนักกีฬา กองเชียร์ คณะกรรมการบริหารสี โดยการคละห้อง คละชั้นปี คละคณะ เพื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีของในนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยโดยมิได้แบ่งแยก  มีกีฬาที่ใช้ในแข่งขันจำนวน  10  ประเภท ได้แก่ ตระกร้อ,ฟุตซอลวอลเลย์บอล, แชร์บอล, บาสเกตบอล, เปตอง ,แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, Crossword และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดมีขบวนพาเหรดกองเชียร์และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมกีฬาสี และการดำเนินการโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแข่งขันทำงานผ่านประธานและคณะกรรมการนักศึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้สนับสนุนในการกิจกรรมกีฬาสีขึ้น

 

 

 

 

Share