อธิการบดี มมร เปิดอบรมพระสอนศีลธรรมฯ วิทยาลัยฯ ยโสธร

        เช้าวันนี้ (๘ มี.ค.) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พระครูศิริโสธรคณารักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

 

 

 

 

 

 

 

 

Share