มมร จัดพิธีสรงน้ำขอพรอธิการบดี เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

        ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีสรงน้ำขอพร อธิการบดีและคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B.5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

11/04/2562

Share