แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มมร จัดงาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๓” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 543
มมร จัดพิธีสวดมหาสันติงหลวง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการฯ เขียนโดย jetsada 585
พระเทพบัณฑิต อธิการบดี รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม เทศกาลมาฆบูชา moral awards 2019 เขียนโดย jetsada 49
มมร จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร เขียนโดย jetsada 419
ประกาศ เรื่องการหยุดการเรียนการสอน เขียนโดย jetsada 319
มมร จัดโครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรจากวิทยาเขต เขียนโดย jetsada 400
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดกีฬาสีสัมพันธ์ ( ต่อต้านยาเสพติด ) ครั้งที่ 5 “ มมร เกมส์ ” เขียนโดย chaiyaphol saithong 778
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย chaiyaphol saithong 506
มมร จัดโครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย jetsada 360
“เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เขียนโดย jetsada 1023