แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมโภชยอดฉัตรหุ้มทองคำหนักจำนวน ๒๘๙ ก.ก พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา วัดบวรนิเวศวิหาร 982
กำหนดการวันสถาปนา มมร ๑๒๐ เขียนโดย chuchat 1218
กำหนดการวันอุดมศึกษา เขียนโดย chuchat 829
ประกาศ : บัญชีรายนามผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา เขียนโดย chuchat 971
ปฏิบัติธรรม "โครงการสุขถึงธรรม สุขถึงใจ" ปีที่ ๒ 1228
สมเด็จพระสังฆราช ประทานทองคำ ๑๑๙ บาท หุ้มยอดเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี 1202
มมร เป็นเจ้าภาพประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขียนโดย chuchat 1165
20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา 1241
ครบรอบการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ๔๔ ปี 2390
สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานบวชแม่ชีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม 1350