แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมโภชยอดฉัตรหุ้มทองคำหนักจำนวน ๒๘๙ ก.ก พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา วัดบวรนิเวศวิหาร 1064
กำหนดการวันสถาปนา มมร ๑๒๐ เขียนโดย chuchat 1317
กำหนดการวันอุดมศึกษา เขียนโดย chuchat 900
ประกาศ : บัญชีรายนามผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา เขียนโดย chuchat 1048
ปฏิบัติธรรม "โครงการสุขถึงธรรม สุขถึงใจ" ปีที่ ๒ 1316
สมเด็จพระสังฆราช ประทานทองคำ ๑๑๙ บาท หุ้มยอดเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี 1282
มมร เป็นเจ้าภาพประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขียนโดย chuchat 1248
20 สิงหาคม 2556 มมร ร่วมประชุมนานาชาติ ประเทศศรีลังกา 1325
ครบรอบการก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ๔๔ ปี 2510
สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานบวชแม่ชีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม 1418