แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถาบันวิจัยแจ้งการของบประมาณวิจัย ประจำปี พ.ศ.2558 เขียนโดย chuchat 1269
อายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร 3558
เลือกตั้งประธานนักศึกษา มมร 1193
ครบรอบอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 2344
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้บริหารระดับสูง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน มมร 1115
บัญชีรายนามผู้สอบประโยคบาลีศึกษาได้ เขียนโดย chuchat 1247
อธิการบดี มมร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบุคลากร สนง.พระพุทธศาสนาฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศ 1777
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ประจำปี 2556 2347
เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR55 เขียนโดย chuchat 945
มมร ประชุมเตรียมการพัฒนาระบบทะเบียน นำเทคโนโลยีมาใช้ 1088