ผู้บริหาร บุคคลากร เจ้าหน้าที่ มมร ร่วมกิจกรรมถวายอาลัย ในหลวง ร.๙ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพิบีเอส

          เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ที่ผ่านมา พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมสนทนาธรรมในรายการ ลานธรรมบันดาลใจ ตอน "ราชธรรมค้ำประชา" ณ ห้องส่งชั่วคราว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) โดยมี พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เป็นผู้ร่วมสนทนา และในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีบุคคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Share