มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ณ หอประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้ทำการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่คณาจารย์บรรพชิต - คฤหัสถ์  พระนักศึกษาและนักศึกษาคฤหัสถ์ หญิง - ชาย ที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก     

 

    

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Share