สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ มมร ในงานวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง

 

          เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในเต็นท์กิจกรรม MBU Pavilion ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ พลับพลาพิธีลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

         ในการนี้ พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นำเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งจากส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ได้ร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมภายในบูธของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๓ โซน คือ

         ๑. โซนนิทรรศการ MBU Pavilion เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในด้านการศึกษา และจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลการดำเนินงานของวิทยาเขตและวิทยาลัยต่าง ๆ

         ๒. โซน SMART MBU ประกอบไปด้วยบูธกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บูธกิจกรรม DIY ร้อยมาลัยดอกมะลิ และพับดอกบัวบูชาพระ, บูธ E-Z English Zone เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครู แอนดรูว์ บิ๊กส์ และบูธนิทรรศการ จาก ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์, วิทยาเขตอีสาน, วิทยาเขตล้านนา, วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, วิทยาเขตร้อยเอ็ด, วิทยาเขตศรีล้านช้าง, วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์, วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

        ๓. โซน MBU Challenge เป็นโซนเวทีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ การบรรยายธรรม (ของสามเณร) การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        สำหรับผู้ที่สมใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้จนถึงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒-๑๐๙๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก

Share