แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อำนาจหน้าที่ เขียนโดย jetsada 186
ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 372
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย chaiyaphol saithong 322
ข้อมูลมหาวิทยาลัย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 18048
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7374
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7311
วิสัยทัศน์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7076
นโยบาย เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5353
พันธกิจ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7156
วัตถุประสงค์หลัก เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 4763
ปณิธาน เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5267
ปรัชญา เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7077
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 8026